Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 720866
Số người trực tuyến : 7
  Gardening guides 
 

AGGRAND CROPS GUIDE Cập nhật ngày: 10/ 07/ 2013
AGGRAND THE GARDENING GUIDE Cập nhật ngày: 10/ 07/ 2013
Maxicrop’s guide to Mulching Cập nhật ngày: 16/ 07/ 2013

Benefits of Mulching

·         Helps soil retain moisture by reducing evaporation, hence the need for watering is minimized.

·         Helps control weeds in the garden by creating less than ideal conditions for germination and growth for weeds.

·         Serves as nature’s insulating blanket. It helps keep soil temperature up in winter, and reduces it in summer.

·         Various types of mulch improve soil aeration, structure and drainage over time.

·         Some types of mulch improve soil fertility.

·         A layer of mulch can prevent certain plant diseases from plaguing your garden.

·         Mulching around trees helps facilitate maintenance and can reduce the likelihood of damage from “weed whackers” or the dreaded “lawn mower blight.”

·         Mulch can give plant beds a well-cared-for look.

Golf Courses Turf grasses Fertilization Cập nhật ngày: 17/ 07/ 2013

Golf Courses Turf grasses Fertilization

1. Nutrient Requirement of Golf Courses Turf grasses

Turf grasses require at least 16 nutrients for normal growth and development. Some nutrients (dinh dưỡng) are needed in large amounts, such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorous and potassium, in medium amounts such as calcium, magnesium and sulfur. Other nutrients only in small quantity  such as iron, manganese, zinc, boron, copper and molybdenum.

Table 1 lists the 16 essential nutrients, the form in which grass plants are able to digest and approximate amounts found in healthy turf.


Đầu trang