Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 704937
Số người trực tuyến : 11
 
 

Mô hình thực nghiệm trên lúa Bắc thơm 07 tại Tiên lãng, Hải Phòng (đông xuân 2011)

Phân bón ước mơ nhà nông là một loại phân bón đã

mang lại hiệu quả kinh tế, khi sử dụng trên cây lúa, đã giảm được lượng phân

bón N, P, K đáng kể (Giảm 2kg đạm, 5 kg, 1 kg kali/sào) mà năng suất vẫn tăng so với đối chứng.

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HẢI PHÒNG

TRẠM BẢO VỆ THỤC VẬT TIÊN LÃNG

––––––––––––––––––

Số: 16   /BC-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Tiên Lãng, ngày 10 tháng 7 năm 2011

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHÂN BÓN LÁ

ƯỚC MƠ NHÀ NÔNG ( AGRODREAM) TRÊN LÚA VÀ DƯA HẤU

VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 - 2011

–––––––––––––––––––––

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

Nông nghiệp là chìa khoá tạo ra sự ổn định và phát triển vùng nông thôn, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển tối ưu và bền vững, trong xu hướng phát triển mới đó nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào phân bón vô cơ sẽ được thay thế dần bằng nền nông nghiệp bền vững, phân bón được sử dụng có hiệu quả hơn. Trong nền nông nghiệp bền vững phân bón lá Ước mơ nhà nông được coi là chất điều hoà sinh trưởng do có chứa nhiều các chất tăng trưởng, vitamin và một số vi lượng rất cần thiết cho quá trình sinh trưởng của cây, là sản phẩm của công nghệ sinh học các a xít amin và các dưỡng chất khác thu được bằng phương pháp thuỷ phân enzim rất dễ được cây hấp thu qua lá và rễ, không độc hại với người, vật nuôi và cây trồng. Để làm rõ thêm hiệu quả của loại phân bón lá này đối với cây trồng, Trạm BVTV Tiên lãng (Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng) kết hợp với Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Cường đã phối hợp với công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường (ETC) thực hiện mô hình thực nghiệm phân bón lá “Ước mơ nhà nông” (UMNN) trên cây dưa hấu và cây lúa vụ Đông xuân 2011.

 

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH

- Tại thôn Sinh Đan - Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng.

III. MỤC TIÊU MÔ HÌNH

Đánh giá hiệu quả của phân bón ước mơ nhà nông đối với cây lúa và cây dưa hấu.

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH.

       1. Tổ chức thực hiện:

* Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường (ETC)

- Đầu tư phân bón ước mơ nhà nông

- Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân tham gia làm mô hình trên cây dưa và cây lúa.

* Trạm Bảo vệ thực vật Tiên Lãng (Chi cục bảo vệ thực vật Hải Phòng) kết hợp với HTX nông nghiệp Tiên Cường huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng:

- Tổ chức, quy vùng cho các hộ xã viên thực hiện mô hình

-  Đôn đốc các hộ xã viên tham gia mô hình thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia theo dõi, tổng kết  mô hình.

       2. Quy mô của mô hình:

- Diện tích mô hình thực hiện trên cây lúa là: 30.000 m2 (3ha), tổng số hộ tham gia: 60 hộ, trên giống lúa Bắc thơm số 7.

3. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong mô hình

Nguyên tắc chung là mỗi hộ tham gia chương trình đều thực hiện theo phương thức để lại một phần diện tích bón phân theo quy trình chung của nông dân, phần còn lại thực hiện bón phân theo quy trình thực nghiệm của ETC.

* Phần ruộng  thứ nhất: Làm theo tập quán của nông dân địa phương

- Các biện pháp chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo tập quán của nông dân địa phương

+ Tổng lượng phân bón cả vụ: (/sào):

Đạm Ure:

9kg

Super lân:

15kg

Kali:          

3kg

+ Cách bón:

            - Bón lót: l­00%  Super lân, lượng: 15kg/sào

            - Bón thúc lần 1: Sau cấy 20 ngày, lượng đạm Ure: 6,3 kg/sào

            - Bón thúc lần 2: Sau cấy 30 ngày (bón dặm), lượng: đạm Ure 1,8 kg/sào

- Bón đón đòng: Lượng: đạm Ure 1 kg/sào + 3 kg Kali/sào

* Phần ruộng  thứ 2: Quy trình sử dụng phân bón UMNN:

- Các biện pháp kỹ thuật tác động theo hướng dẫn của Công ty ETC

- Lượng phân bón và cách bón cụ thể:

+ Tổng lượng phân bón tổng số cả vụ (/sào):

Đạm Ure:

 7kg

Super lân:

10kg

 Kali:          

2kg

UMNN:

2.400 ml

+ Cách bón:

- Bón lót : l­ượng bón Super lân lâm thao 10 kg/sào + UMNN dạng rắn ( được chế  biến từ dạng lỏng theo công nghệ do Công ty hướng dẫn): 20kg/sào

- Bón thúc lần 1: Khi lúa có 6 – 7 lá thật: phun qua lá (lượng dùng: 200ml/lít nước/sào); Tuy nhiên do vụ chiêm xuân 2011 thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới sinh trưởng của lúa nên phun lần 1 lùi lại, thực hiện sau cấy 30 ngày

                - Bón thúc lần 2 (bón đón đòng) khi có 10% số dảnh có tư­ợng khối sơ khởi (thắt eo đầu lá), lượng đạm Ure: 1 kg/sào + 2 kg Kali/sào + UMNN 200 ml/sào (phun qua lá).

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

b.1. Các chỉ tiêu theo dõi

- Ngày gieo: 05/02/2011

- Ngày cấy: 18/02/2011

- Mật độ cấy: 40khóm/m2

- Ngày đẻ nhánh rộ: 18/3/2011

- Ngày bắt đầu trỗ: 20/5/2011

- Ngày trỗ xong: 26/5/2011

- Ngày thu hoạch: 20/6/2011

b.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng

 

STT

Các chỉ tiêu

Dùng phân bón Ước mơ nhà nông

Không sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông

1

Số bông trung bình /khóm

8,2

7,8

2

Số bông/m2

328

312

3

Số hạt chắc/bông

135,4

128,3

4

Trọng lượng 1000 hạt

19,82g

19,49g

5

Năng suất lý thuyết (tạ/ha)

88,02

78,01

6

Năng suất thực thu (tạ/ha)

70,4

62,4

 

b.3. Hạch toán chi phí

S

TT

Các chỉ tiêu theo dõi

Ruộng sử dụng phân bón UMNN

Ruộng không sử dụng phân bón UMNN

Số lượng

Đơn giá

(đ)

Thành tiền (đ)

Số lượng

Đơn giá

(đ)

Thành tiền (đ)

1

Phân bón

 

 

229.000

 

 

158.500

Phân bón UMNN (ml)

2.400

50

120.000

 

 

 

Đạm Ure (Kg)

5

10.000

50.000

7

10.000

70.000

Lân lâm thao (Kg)

10

3.500

35.000

15

3.500

52.500

Kali (Kg)

2

12.000

24.000

3

12.000

36.000

2

Thuốc BVTV

 

 

50.000

 

 

50.000

Aremec 36EC

2 gói

3.500

7.000

2 gói

3.500

7.000

Vilusa 5.5EC

2 gói

1.500

3.000

2 gói

1.500

3.000

Công phun thuốc

4 bình

10.000

40.000

4 bình

10.000

40.000

4

Chi phí khác

 

 

80.000

 

 

80.000

5

Giống (kg)

1

17.000

17.000

1

17.000

17.000

6

Chi công lao động

 

 

750.000

 

 

750.000

 

Công làm đất

1

150.000

150.000

1

150.000

150.000

 

Công cấy

2

100.000

200.000

2

100.000

200.000

 

Công chăm sóc

2

100.000

200.000

2

100.000

200.000

 

Công gặt, tuốt

2

100.000

200.000

2

100.000

200.000

7

Tổng chi phí (đ/sào)

 

 

1.109.000

 

 

1.038.500

8

Tổng chi phí (đ/ha)

 

 

30.719.300

 

 

28.766.450

9

Tổng thu (tạ/ha)

70,4

10.000

70.400.000

62,4

10.000

62.400.000

10

Lãi (đ/ha)

 

 

39.680.700

 

 

33.633.550

11

Chênh lệch so với đối chứng

6.047.150

           * Nhận xét: Trên giống lúa Bắc thơm số 7 cấy trong vụ xuân năm 2011 tại xã Tiên Cường – Tiên Lãng – Hải Phòng, cùng một chế độ canh tác cho thấy khi bón phân bón Ước mơ nhà nông lượng 2.400 ml/sào:

- Giảm 2kg đạm/sào, 5 kg lân/ sào, 1 kg kali/sào

- Theo dõi cho đến khi thu hoạch bộ lá xanh bền không có triệu chứng của thừa đạm

- Năng suất tăng so với đối chứng là: 8 tạ/ha (28,9 kg/sào), lãi so với đối chứng là: 6.047.150 đ/ha (218.308 đ/sào).

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết Luận

Phân bón ước mơ nhà nông là một loại phân bón đã mang lại hiệu quả kinh tế, khi sử dụng trên cây lúa, đã giảm được lượng phân bón N, P, K đáng kể mà năng suất vẫn tăng so với đối chứng. Giảm số lần phun thuốc, ít ảnh hưởng đến môi trường.

2. Đề nghị

Mô hình sử dụng phân bón ước mơ nhà nông trên cây lúa trong vụ xuân 2011 tai xã Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng đã mang lại những kết quả rõ rệt. Để triển khai trên diện rộng và áp dụng bón trên các cây trồng khác nhau đề nghị công ty tiếp tục làm một số mô hình trình diễn trên các cây trồng và các chân đất khác nhau.

Đề nghị các cơ quan chức năng khuyến cáo mở rộng trong sản xuất nhằm đạt năng suatá, chất lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

                                                      TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT TIÊN LÃNG 

                                                                                 TRẠM TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

                                                                Bùi Thị Chuông

 

 

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT MƯỚP ĐẮNG MĐ1 AN TOÀN (29/ 01/ 2015)
Kết quả thực hiện dự án: "Ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất lúa năm 2012" tại Hà Nam (10/ 01/ 2013)
Thử nghiệm trên cây si kí đá tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng (05/ 01/ 2012)
Mô hình thực nghiệm trên dưa chuột tại An Dương, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Mô hình thực nghiệm trên cà chua tại Kiến Thụy, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Các tin khác
Báo cáo tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm (KC.07.DA17/06-10) (02/ 06/ 2011)
Khảo nghiệm trên các loại hoa chậu năm 2010 (07/ 12/ 2010)
Kết quả khảo nghiệm trên chè năm 2010 (04/ 12/ 2010)
Kết quả khảo nghiệm trên một số loại rau năm 2010 (03/ 12/ 2010)
Kết quả mô hình sử dụng phân bón lá ước mơ nhà nông chăm sóc lúa tại Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa (23/ 11/ 2010)
Xem tiếp >>
Đầu trang