Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 710830
Số người trực tuyến : 14
 
 

Mô hình thực nghiệm trên dưa hấu tại Tiên lãng, Hải phòng (đông xuân 2011)

Phân bón ước mơ nhà

nông mang lại hiệu quả kinh tế, khi sử dụng trên dưa hấu đã giảm được lượng

phân bón N, P đáng kể  (giảm 4 kg Ur  10kg supe lân /sào, năng suất vẫn

tăng so với đối chứng. Giảm được 2 lần

phun thuốc BVTV, góp phần bảo vệ môi trường (tiết kiệm được so với ruộng

đối chứng: 65.500 đ/sào). Bộ lá dưa dầy, xanh bền đến khi thu hoạch, không có

hiện tượng bị bệnh. Năng suất tăng 125,4 kg/sào, lãi so với tập quán của nông

dân là: 596.800 đ/sào.

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HẢI PHÒNG

TRẠM BẢO VỆ THỤC VẬT TIÊN LÃNG

––––––––––––––––––

Số: 16   /BC-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Tiên Lãng, ngày 10 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHÂN BÓN LÁ

ƯỚC MƠ NHÀ NÔNG (AGRODREAM) TRÊN LÚA VÀ DƯA HẤU

VỤ ĐÔNG XUÂN 2010 – 2011
–––––––––––––––––––––

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nông nghiệp là chìa khoá tạo ra sự ổn định và phát triển vùng nông thôn, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp là hướng phát triển tối ưu và bền vững, trong xu hướng phát triển mới đó nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào phân bón vô cơ sẽ được thay thế dần bằng nền nông nghiệp bền vững, phân bón được sử dụng có hiệu quả hơn. Trong nền nông nghiệp bền vững phân bón lá Ước mơ nhà nông được coi là chất điều hoà sinh trưởng do có chứa nhiều các chất tăng trưởng, vitamin và một số vi lượng rất cần thiết cho quá trình sinh trưởng của cây, là sản phẩm của công nghệ sinh học các a xít amin và các dưỡng chất khác thu được bằng phương pháp thuỷ phân enzim rất dễ được cây hấp thu qua lá và rễ, không độc hại với người, vật nuôi và cây trồng. Để làm rõ thêm hiệu quả của loại phân bón lá này đối với cây trồng, Trạm BVTV Tiên lãng (Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng) kết hợp với Hợp tác xã nông nghiệp Tiên Cường đã phối hợp với công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường (ETC) thực hiện mô hình thực nghiệm phân bón lá “Ước mơ nhà nông” (UMNN) trên cây dưa hấu và cây lúa vụ Đông xuân 2011.

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN MÔ HÌNH

- Tại thôn Đại Công - Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng. Đây là vùng trồng dưa hấu chuyên canh của xã.

III. MỤC TIÊU MÔ HÌNH

Đánh giá hiệu quả của phân bón ước mơ nhà nông đối với  cây dưa hấu.

IV. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

       1. Tổ chức thực hiện:

* Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường (ETC)

- Đầu tư phân bón ước mơ nhà nông

- Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân tham gia làm mô hình trên cây dưa hấu.

* Trạm Bảo vệ thực vật Tiên Lãng (Chi cục bảo vệ thực vật Hải Phòng) kết hợp với HTX nông nghiệp Tiên Cường huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng:

- Tổ chức, quy vùng cho các hộ xã viên thực hiện mô hình

-  Đôn đốc các hộ xã viên tham gia mô hình thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật

- Cử cán bộ kỹ thuật tham gia theo dõi, tổng kết  mô hình.

2. Quy mô của mô hình:

- Diện tích mô hình thực hiện trên cây dưa là: 3.600 m2, với số hộ tham gia: 05 hộ, trên giống dưa An Tiêm 108

3. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong mô hình

Nguyên tắc chung là mỗi hộ tham gia chương trình đều thực hiện theo phương thức để lại một phần diện tích bón phân theo quy trình chung của nông dân, phần còn lại thực hiện bón phân theo quy trình thực nghiệm của ETC.

* Phần ruộng thứ nhất: Khu ruộng đối chứng: các biện pháp kỹ thuật áp dụng ở khu ruộng này được áp dụng theo tập quán của nông dân địa phương

- Quy trình chăm sóc chung suốt vụ theo tập quán nông dân địa phương, cụ thể là:

+ Tổng lượng phân bón cả vụ: (kg/sào)

Phân hữu cơ sông gianh:

 40

 Vôi bột:                             

25

Đạm Urê:                          

10

Lân:                                     

20

Đầu trâu 13 - 13- 13:       

20

+ Cách bón:

            - Bón lót: 100% vôi  bột (bón trước khi lên luống) + l­00%  Phân hữu cơ sông gianh + 100% phân lân  +  Đạm  Urê:  5kg/sào  +  Đầu trâu (13-13-13):  6 kg/sào

            - Bón thúc lần 1: Sau trồng 25 ngày, lượng đạm Ure: 2,5 kg/sào + Đầu trâu (13-13-13): 6 kg/sào

                - Bón thúc lần 2: Bón sau khi đã tuyển quả, lượng đạm Urê: 2,5 kg/sào + Đầu trâu (13-13-13): 8 kg/sào

* Phần ruộng thứ 2: Quy trình chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của công ty (giảm một phần lượng phân bón dạng đơn.)

Quy trình sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông như sau:

+ Tổng lượng phân bón tổng số cả vụ:  (/sào)

                                                                             

Vôi bột:          

25 kg

 Đạm Urê:    

6 kg

Lân:             

10 kg

Đầu trâu 13 - 13- 13:   

20 kg

UMNN:

2.500 ml

+ Cách bón:

- Bón lót: 100% vôi  bột (bón trước khi lên luống) +  20 kg phân ước mơ nhà nông dạng rắn ( được chế  biến từ dạng lỏng theo công nghệ do Công ty hướng dẫn) + 100% phân lân  +  Đạm  Urê:  3 kg/sào  +  phân Đầu trâu (13-13-13):  6 kg/sào

- Phun phân bón ước mơ nhà nông dạng lỏng: Khi dưa đạt 5 lá thật, lượng 100 ml/sào

- Bón thúc lần 1: Sau trồng 20 ngày, lượng đạm Urê: 1,5 kg/sào + Đầu trâu (13-13-13): 6 kg/sào

- Phun phân bón ước mơ nhà nông: khi dưa xuất hiện hoa cái đầu tiên, lượng: 200 ml/sào.

            - Bón thúc lần 2: Bón sau khi đã tuyển quả, lượng đạm Urê: 1,5 kg/sào + phân Đầu trâu (13-13-13): 8 kg/sào + phun phân bón ước mơ nhà nông, lượng: 200 ml/sào.

V. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

a.1. Các chỉ tiêu theo dõi

- Ngày gieo: 22/4/2011

- Ngày mọc: 25/4/2011

- Ngày ra hoa đực: 18/5/2011

- Ngày ra hoa cái: 20/5/2011

- Ngày định quả: 25/5/2011

-  Ngày thu hoạch: 25/6/2011

- Tổng thời gian sinh trưởng: 63 ngày

a.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng

- Chiều dài thân chính: 2,7m

- Tổng số nhánh cấp 1: 02 nhánh

a.3. Chỉ tiêu năng suất

- Trọng lượng trung bình 01 quả: 4,1kg

- Tổng số quả/m2: 1,16 quả/m2

- Tổng số quả/sào: 417,6 quả

- Năng suất thực thu:1.660,8 kg/sào

a.4. Hiệu quả kinh tế

So sánh giữa ruộng có dùng phân bón Ước mơ nhà nông và ruộng không sử dụng phân bón UMNN (tính cho 01 sào)

 

STT

 

Chi phí

Dùng phân bón
Ước mơ nhà nông

Không sử dụng phân bón
Ước mơ nhà nông

Số lượng

Thành tiền (đ)

Số lượng

Thành tiền (đ)

1

Giống (kg)

0.02

80.000

0.02

80.000

2

Công

 

 

 

 

3

- Công làm đất

03

300.000

03

300.000

- Công chăm sóc

06

600.000

06

600.000

- Công thu họach

02

200.000

02

200.000

- Công phun thuốc BVTV

10 bình

100.000

14 bình

140.000

4

Chi phí vật tư

 

 

 

 

Phân Ước mơ nhà nông (ml)

2500

125.000

 

 

Phân hữu cơ sông gianh (kg)

 

 

40

80.000

Vôi bột (kg)

25

37.500

25

37.500

Đạm Urê (kg)

6

60.000

10

100.000

Super lân (kg)

10

35.000

20

70.000

NPK Đầu trâu (kg)

20

260.000

20

260.000

Thuốc BVTV

 

 

 

 

Actara 25WP

2 g

8.000

2g

8.000

Silsausuper 5.0WP

10 g

10.000

15g

15.000

Ridomil gold 68WP

150 g

61.500

200g

82.000

5

Các chi phí khác

 

35.000

 

35.000

6

Tổng chi phí

 

1.912.000

 

2.007.500

7

Tổng thu hoạch

1.712,2 kg

6.848.800

1.586,8 kg

6.347.200

8

Lãi

 

4.936.800

 

4.340.000

9

Chênh lệch giữa 2 công thức

596.800

                * Nhận xét: Trên cùng một giống, cùng một điều kiện canh tác, khi sử dụng thêm phân bón lá Ước mơ nhà nông với lượng 2.500 ml/sào:

- Giảm được 4kg đạm/sào, 10 kg lân/sào

- Giảm được 2 lần phun thuốc BVTV tiết kiệm được so với ruộng đối chứng: 65.500 đ/sào

- Bộ lá dưa dày, xanh bền đến khi thu hoạch, không có hiện tượng bị bệnh

- Năng suất tăng 125,4 kg/sào, lãi so với tập quán của nông dân là: 596.800 đ/sào.

            VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết Luận

Phân bón ước mơ nhà nông là một loại phân bón đã mang lại hiệu quả kinh tế, khi sử dụng trên các loại cây trồng cạn như dưa hấu đã giảm được lượng phân bón N, P, K đáng kể mà năng suất vẫn tăng so với đối chứng. Giảm số lần phun thuốc, ít ảnh hưởng đến môi trường.

2. Đề nghị

Mô hình sử dụng phân bón ước mơ nhà nông trên cây dưa trong vụ xuân 2011 tai xã Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng đã mang lại những kết quả rõ rệt. Để triển khai trên diện rộng và áp dụng bón trên các cây trồng khác nhau đề nghị công ty tiếp tục làm một số mô hình trình diễn trên các cây trồng và các chân đất khác nhau.

Đề nghị các cơ quan chức năng khuyến cáo mở rộng trong sản xuất nhằm đạt năng suatá, chất lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

                                                      TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT TIÊN LÃNG 

                                                                                 TRẠM TRƯỞNG

                                                                                            (Đã ký)

                                                                Bùi Thị Chuông

 

 

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT MƯỚP ĐẮNG MĐ1 AN TOÀN (29/ 01/ 2015)
Kết quả thực hiện dự án: "Ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất lúa năm 2012" tại Hà Nam (10/ 01/ 2013)
Thử nghiệm trên cây si kí đá tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng (05/ 01/ 2012)
Mô hình thực nghiệm trên dưa chuột tại An Dương, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Mô hình thực nghiệm trên cà chua tại Kiến Thụy, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Các tin khác
Mô hình thực nghiệm trên lúa Bắc thơm 07 tại Tiên lãng, Hải Phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Báo cáo tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm (KC.07.DA17/06-10) (02/ 06/ 2011)
Khảo nghiệm trên các loại hoa chậu năm 2010 (07/ 12/ 2010)
Kết quả khảo nghiệm trên chè năm 2010 (04/ 12/ 2010)
Kết quả khảo nghiệm trên một số loại rau năm 2010 (03/ 12/ 2010)
Xem tiếp >>
Đầu trang