Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 726125
Số người trực tuyến : 9
 
 

Mô hình thực nghiệm trên cà chua tại Kiến Thụy, Hải phòng (đông xuân 2011)

- Sử dụng phân bón ước mơ nhà nông trên cà chua 

ảnh hưởng tích cực đến thời gian sinh trưởng, phát triển, giúp cà

chua ra hoa sớm hơn, thu quả sớm hơn so với đối chứng là 3 ngày, tăng tỷ lệ đậu quả lên 104% (1,04

lần)  số quả trên cây tăng 2,5 quả so với đối chứng, năng suất cà chua

tăng gấp 1,03 lần so với đối chứng, tăng mức độ đồng

đều và màu sắc của quả. giảm chi phí 195.000 đồng/sào, tổng thu tăng 140.000 đồng/sào, gấp 1,32 lần so với đối

chứng.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HẢI PHÒNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRẠM KHUYẾN NÔNG KIẾN THỤY                          Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

 

                                                                         Kiến Thụy, ngày 18 tháng 6 năm 2011

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHÂN BÓN LÁ

“ƯỚC MƠ NHÀ NÔNG” (AGRODREAM) TRÊN CÀ CHUA XUÂN

 

 

I.  Đặt vấn đề

Cà chua là một loại rau ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao, quả cà chua chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Cà chua cung cấp năng lượng và khoáng chất làm tăng sức sống, làm cân bằng tế bào, khai vị, giải nhiệt, chống hoại huyết, chống độc. Về giá trị sử dụng, cà chua được dùng dưới nhiều hình thức khác nhau như ăn tươi, làm salat, nước uống hoặc chế biến làm dạng dự trữ. Ngoài ra cà chua còn dùng làm mỹ phẩm, chữa mụn trứng cá. Với giá trị kinh tế, giá trị sử dụng đa dạng và cho năng suất cao, cà chua đã và đang trở thành một trong những loại rau được ưa chuộng nhất. Chính vì vậy, chúng ta luôn quan tâm đến việc tác động vào các khâu kỹ thuật nhằm không ngừng tăng năng suất, chất lượng cà chua.

Phân bón là điều kiện cơ bản tạo nên năng suất và sản lượng cây trồng, tuy nhiên, lạm dụng sử dụng phân bón hóa học liên tục sẽ nhanh chóng làm mất cân bằng các chất dinh dưỡng trong đất. Để tiến đến nền nông nghiệp bền vững, các nhà khoa học đã nghiên cứu, khuyến cáo người trồng cà chua hướng đến sử dụng  các loại phân bón hữu cơ và có nguồn gốc hữu cơ nhằm vừa nâng cao năng suất, vừa mang lại chất lượng .

Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên công ty ETC đã nghiên cứu ra loại phân bón Agrodream “M”. từ các nguyên liệu chính là cá biển, rong biển và da động vật. Cá biển cung cấp các chất dinh dưỡng chính cho cây còn rong biển cung cấp các vi lượng, khoáng chất, tạo thành sản phẩm có nhiều chức năng cho cây trồng. Để đánh giá được hiệu quả của phân bón Agrodream M đối với cà chua, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm: “Khảo nghiệm phân bón lá ước mơ nhà nông (Agrodream) trên cây cà chua vụ đông xuân 2011”

 

II.Nội dung và phương pháp tiến hành

2.1 Địa điểm thực hiện mô hình

Chúng tôi chọn xã Đoàn Xá để thực hiện mô hình vì Đoàn Xá là xã hàng năm có gần 10ha diện tích chuyên canh cà chua, tuy nhiên là một vùng đất đầu măn , cuối chua nên năng suất, chất lượng cà chua chưa cao so với các vùng chuyên canh khác, hơn nữa lại gần với phường Bàng La – Đồ Sơn là vùng chuyên canh cà chua, mỗi năm có hơn 20ha chuyên canh, vì vậy chọn xã Đoàn Xá làm địa điểm thực nghiệm phân bón lá ước mơ nhà nông nhằm mục đích nâng cao năng suất, hướng tới chất lượng cho vùng chuyên canh cây trồng này.

-  Diện tích thực nghiệm : 03 sào (1080 m2)

-  Địa điểm thực nghiệm tại thôn Đoàn Xá với 02 hộ tham gia.

-  Giống cà Savior (Syngenta)                                                     

-  Thời vụ : vụ Xuân năm 2011.

2.2 Mục tiêu mô hình

Tìm hiểu tác động của phân bón ước mơ nhà nông đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của cây cà chua

Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phân bón ước mơ nhà nông đối với người sản xuất cà chua

2.3   Tổ chức thực hiện

* Bên A: Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường ETC

   - Đầu tư phân bón ước mơ nhà nông và quy trình kỹ thuật.

* Bên B: Trạm Khuyến nông Kiến thụy kết hợp với HTX Đoàn Xá huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

         - Quy vùng, tổ chức cho các hộ xã viên thực hiện

         - Đôn đốc các hộ xã viên tham gia mô hình thực hiện theo quy trình kỹ thuật

         - Cử cán bộ kỹ thuật thực hiện mô hình.

    2.4 Quy trình kỹ thuật thực hiện trong mô hình

* Công thức 1: Áp dụng quy trình bón phân Ước mơ nhà nông

- Phân lót sử dụng 20kg phân Ước mơ nhà nông M dạng rắn

- Phun phân bón ước mơ nhà nông dạng lỏng 05 lần:  lần 1: khi xuất hiện chùm hoa thứ nhất. Lần 2, 3, 4 cách 10 ngày phun 1 lần

* Công thức 2:  Đối chứng (áp dụng theo quy trình địa phương)

- 300kg phân chuồng/sào + 10 kg đạm/sào + 15 kg lân/sào

 

III.    Kết quả nghiên cứu

 

3.1  Ảnh hưởng của phân bón ước mơ nhà nông

đến các giai đoạn sinh trưởng của cây cà chua

Thời gian sinh trưởng của cà chua được tính từ khi bắt đầu trồng đến khi kết thúc thu hoạch, thời gian sinh trưởng phụ thuộc vào giống, điều kiện ngoại cảnh, mùa vụ và điều kiện chăm sóc.

  Vụ xuân năm 2011, do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại nên thời gian  từ trồng đến bắt đầu ra hoa đầu khá dài, từ 53 – 56 ngày.

 Bảng 01:

 

STT

Công thức

Ngày từ trồng- ra hoa 50%

(ngày)

Ngày từ trồng- quả chín

(ngày)

1

CT1

53

93

2

CT2

56

96

 

Nhận xét:

Qua bảng 1 cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết nhưng cà chua ở công thức 1 vẫn ra hoa sớm hơn công thức 2 là 3 ngày. Do đó công thức 1 cũng cho thu quả sớm hơn công thức 2 là 3 ngày

 

Như vậy, phân bón ước mơ nhà nông đã tác động tích cực đến sự sinh trưởng của cà chua, làm rút ngắn thời gian từ trồng đến ra hoa, từ đó cho thu quả sớm hơn đối chứng

3.2  Ảnh hưởng của phân bón ước mơ nhà nông

đến tỷ lệ đậu quả của cây cà chua

Bảng 02:

Công Thức

Chùm quả 1

(%quả/cây)

Chùm quả 2

(%quả/ cây)

Chùm quả 3 (%quả/cây)

Chùm quả 4    (%quả/cây)

Trung bình

CT1

85,99

86,26

73,33

69,50

78,77

CT2

83,31

81,25

71,05

67,67

75,82

So sánh (ct1&ct2)   ( %)

103

106

103

103

104

 

Nhận xét:

Qua bảng trên ta thấy, tỷ lệ đậu quả trên cà chua khi sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông là 78.77% cao hơn công thức đối chứng là 104 %. Như vậy, sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông đã làm tăng tỷ lệ đậu quả trên cà chua.

 

3.3              Ảnh hưởng của phân bón ước mơ nhà nông

đến năng suất của cây cà chua

   Bảng 03:

Công thức

Số quả/cây

Khối lượng trung binh/quả (g)

Năng suất

cá thể

(kg/cây)

Năng suất thương phẩm (NSTP)

(tấn/sào )

Năng suất thực thu   (NSTT) (tấn/sào)

NSTP/NSTT      (%)

CT1

26,5

75,5

1,96

1,75

1,8

97

CT2

24

72,5

1,77

1,68

1,75

96

So sánh tăng, giảm   (lần)

1,10

1,04

1,11

1,04

1,03

1,01

 

Nhận xét:

Do tỷ lệ đậu quả ở công thức 1 cao hơn công thức 2 nên ở công thức 1 số quả/trên cây cao hơn công thức 2 là 2.5 quả/cây. Khối lượng trung bình quả ở công thức 1 cũng cao hơn công thức 2, từ đó dẫn đến năng suất cá thể ở công thức 1 cao gấp 1.11 lần năng suất cá thể ở công thức 2.

Năng suất thực thu ở công thức 1 là 1.8 tấn/sào (50 tấn/ha), cao hơn năng suất thực thu ở công thức 2 là 50kg (~ 1,39 tấn/ha).

Nhưng điều đặc biệt là tỷ lệ năng suất thực thu/năng suất thương phẩm ở công thức 1 là 97% trong khi đó tỷ lệ này ở công thức 2 chỉ đạt 96%.

Như vậy phân bón Agrodream M đã làm năng suất của cà chua tăng khá rõ (1,39 tấn/ ha).

 

3.4   Xác định hiệu quả kinh tế

Bảng 04:

 

Công thức

Tổng chi (đ/sào)

Tổng thu (đ/sào)

Lãi thuần (đ/sào)

Tổng thu/tổng chi

Lãi thuần/tổng chi

CT1

2.570.000

3.500.000

930.000

1,36

0,36

CT2

2.765.000

3.360.000

595.000

1,22

0,22

So sánh

195.000

140.000

335.000

1,12

1,68

Nhận xét:

Do vụ xuân năm 2011, cà chua giá quá thấp, có lúc đang thu hoạch rộ giá bán chỉ 500đ/kg cà chua (mua tại ruộng) nên tổng thu không cao đã ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng tôi.

Tuy nhiên, qua bảng 04, nếu áp giá vụ đông - xuân vừa qua (2000đ/kg và chỉ tính số lượng cà chua thương phẩm bán được) để có cơ sở so sánh chi phí thực tế, thì  giữa 2 công thức thí nghiệm: Tổng chi/ 1 sào của công thức 1 giảm 195.000 đồng so với công thức đối chứng, nhưng tổng thu/ 1 sào ở công thức 1 lại tăng 140.000 đồng so với công thức 2 (đối chứng), nên lãi thuần ở công thức 1 cao hơn công thức 2 là 335.000 đồng

Như vậy, phân bón ước mơ nhà nông đã đem lại hiệu quả kinh tế cao: tăng thu nhập, và giảm chi phí sản xuất mỗi ha lãi thuần 9.300.000 đồng.

3.5   Một số chỉ tiêu cảm quan

Cà chua ở công thức 1 có quả đẹp, có độ đồng đều cao, quả chín đều hơn và màu sắc có màu đỏ tươi, cùi dày. Như vậy, phân bón Agrodream M đã làm tăng tính thẩm mĩ cho sản phẩm, kích thích thị hiếu của người tiêu dùng.

 

IV. Kết luận

- Sử dụng phân bón ước mơ nhà nông trên cà chua vụ đông xuân 2011, đã có ảnh hưởng tích cực đến thời gian sinh trưởng, phát triển của cà chua, giúp cà chua ra hoa sớm hơn, thu quả sớm hơn so với đối chứng là 3 ngày

- Sử dụng phân bón ước mơ nhà nông làm tăng tỷ lệ đậu quả lên 104% (1,04 lần) do đó số quả trên cây tăng 2.5 quả so với đối chứng, nên năng suất cà chua tăng gấp 1,03 lần so với đối chứng.

- Khi phun phân bón lá ước mơ nhà nông cho cà chua làm tăng mức độ đồng đều và màu sắc của quả

- Sử dụng phân bón ước mơ nhà nông đem lại hiệu quả kinh tế cao: giúp chi phí giảm 195.000 đồng/sào và tổng thu tăng 140.000 gấp 1,32 lần so với đối chứng

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN KIẾN THỤY

                                                                            TRẠM TRƯỞNG

                                                                                       Đã ký

                                                     Đoàn Thị Mít

 

 

 

 

PHỤ LUC 1:

STT

Công thức

Ngày trồng

Ngày ra hoa

Ngày đậu quả

Ngày thu quả

1

CT1

8/2

1/4

7/4

27/5

2

CT2

8/2

4/4

10/4

30/5

 

 

PHỤ LỤC 2: TÍNH CHI PHÍ CHO 1 SÀO CÀ CHUA

 

STT

 

Khoản chi phí

 

ĐVT

 

CT1

 

CT2

 

Số lượng

Thành tiền (ng.đ)

Số lượng

Thành tiền (ng.đ)

1

Agrodream

Chai

6

150

 

 

2

Giống

g

5

100

5

100

3

Phân chuồng

Kg

 

 

300

100

4

Phân đạm

Kg

5

50

10

100

5

Phân NPK

Kg

 

 

15

195

6

TBVTV

 

 

120

 

120

7

Dàn dóc

 

 

100

 

100

8

Các chi phí khác

 

 

50

 

50

9

Chi lao động

 

20

2000

20

2000

 

Làm bầu gieo hạt

Công

2

 

2

 

 

Làm đất, lên luống

Công

2

 

2

 

 

Bón phân

Công

3

 

3

 

 

Trồng, tưới nước, làm giàn

Công

4

 

4

 

 

Tỉa cành làm cỏ

Công

4

 

4

 

 

Phun thuốc

Công

2

 

2

 

 

Thu hoạch

Công

3

 

3

 

10

Tổng chi

 

     

2.570

 

2.765

 

 

 

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT MƯỚP ĐẮNG MĐ1 AN TOÀN (29/ 01/ 2015)
Kết quả thực hiện dự án: "Ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất lúa năm 2012" tại Hà Nam (10/ 01/ 2013)
Thử nghiệm trên cây si kí đá tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng (05/ 01/ 2012)
Mô hình thực nghiệm trên dưa chuột tại An Dương, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Các tin khác
Mô hình thực nghiệm trên dưa hấu tại Tiên lãng, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Mô hình thực nghiệm trên lúa Bắc thơm 07 tại Tiên lãng, Hải Phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Báo cáo tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm (KC.07.DA17/06-10) (02/ 06/ 2011)
Khảo nghiệm trên các loại hoa chậu năm 2010 (07/ 12/ 2010)
Kết quả khảo nghiệm trên chè năm 2010 (04/ 12/ 2010)
Xem tiếp >>
Đầu trang