Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 726114
Số người trực tuyến : 8
 
 

Mô hình thực nghiệm trên dưa chuột tại An Dương, Hải phòng (đông xuân 2011)

- Khi bón phân ước mơ nhà nông, vào giai đoạn cuối, dưa giữ được bộ lá xanh bền, dây không bị rạc sớm, nên tỷ lệ thu hoạch thực thu/ lý thuyết của công thức thực nghiệm cao hơn đối chứng. Hiệu quả kinh tế lại cao hơn hẳn so với tập quán của nông dân địa phương vì đã tiết kiệm được một phần chi phí phân bón (290.000 đ/sào, tương đương với 8.062.000 đ/ ha). Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân, giúp giảm chi phí phân bón, đồng thời góp phần tạo ra nông sản an toàn.


CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

TRẠM BVTV AN DƯƠNG 


Sè: 12/BC-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                  An dương, ngày29/6/2011

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

PHÂN BÓN ƯỚC MƠ NHÀ NÔNG (AGRODREAM)

TRÊN DƯA CHUỘT

 

 

I.                    Đặt vấn đề:

 

Trong những năm qua, hiệu quả kinh tế cao của cây rau đã được người nông dân đánh giá cao và chú trọng sản xuất. Đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung và huyện An Dương nói riêng đã hình thành nên những vùng rau tập trung, bước đầu có thương hiệu. Như vùng rau gia vị xã Đại Bản, cà chua xã Hồng Thái, Đồng Thái, rau bầu bí, rau thập  tự ở xã Hồng Phong, An Hòa.

Trong lợi thế ven đô của thành phố Hải Phòng, người nông dân tại các vùng trồng rau huyện An Dương không ngừng tăng cường thâm canh mở rộng diện tích rau để làm giàu từ đồng ruộng của mình.

Hàng năm, tại vùng trồng rau xã An Hòa, diện tích trồng dưa chuột thường xuyên vào khoảng 120 ha, tổng số diện tích trồng cả năm ước vào khoảng 500 ha ( khoảng 3- 4 vụ/ năm). Do vậy, người nông dân không ngần ngại tăng chi phí về phân bón, thuốc BVTV để thâm canh. Từ việc tăng chi phí đầu vào không cần thiết đã làm giảm hiệu quả kinh tế của cây dưa chuột. 

Xuất phát từ thực tế đó, Theo chỉ đạo của Chi cục BVTV Hải Phòng, Trạm BVTV An Dương kết hợp với HTX Nông nghiệp An Hòa tiến hành làm mô hình thực nghiệm “ Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón ước mơ nhà nông trên cây dưa chuột” tại thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương.

II. Giới thiệu địa điểm thực hiện mô hình:

- Thôn Hà Nhuận, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

III. Mục tiêu mô hình

Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón ước mơ nhà nông so với các loại phân bón nông dân thường dùng.

IV. Nội dung và phương pháp tiến hành

 

4.1. Tổ chức thực hiện

* Công ty Cổ phần Kỹ thuật môi trường ETC:

- Cung ứng phân bón và quy trình sử dụng.

* Trạm BVTV An dương (Chi cục BVTV Hải Phòng) kết hợp với HTX nông nghiệp xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng.

-  Quy vùng, tổ chức cho nông dân thực hiện theo quy trình.

-  Cử cán bộ hướng dẫn nông dân thực hiện, theo dõi, tổng kết. .

4.2. Số hộ tham gia mô hình: 03 hộ

4.3. Diện tích thực hiện mô hình:

     - Tổng diện tích thực hiện: 8 sào ( 2880 m2)

     - Giống: Chiatai- 578 (thái đèo).

4.4. Quy trình kỹ thuật áp dụng trong mô hình

Phương thức bón phân:

Mô hình được chia làm 2 phần: Một nửa bón theo quy trình của phân bón ước mơ nhà nông (giảm 50% lượng đạm và 50% kaly), một nửa bón phân theo tập quán của nông dân địa phương làm đối chứng.

Số liệu thể hiện ở bảng dưới:

 

Công thức thực nghiệm

Đối chứng

Loại phân

Lượng phân (kg/ sào)

Loại phân

Lượng phân (kg/ sào)

Vôi bột

20

Vôi bột

20

AGRODREAM dạng rắn

25

Phân chuồng

300

Phân lân supe

30

Phân lân supe

30

Phân đạm

6

Phân đạm

12

Phân kaly

4

Phân kaly

8

Phân dạng lỏng AGRODREAM “ M”

1050

Phân bón K-humate

150 ml/ 6 lần

 

 

* Phun phân bón lá AGRODREAM “M” dạng lỏng phun lên lá:

- Lần 1: Khi cây 4- 5 lá thật.

- Lần 2: Khi xuất hiện hoa cái.

- Lần 3: sau lần 2 15 ngày.

- Lần 4: Sau lần 3 10 ngày.

- Lần 5: Sau lần 4 10 ngày.

4.5 Các chỉ tiêu theo dõi

- Ngày trồng (gieo)

- Mật độ trồng

- Ngày ra hoa

- Ngày thu hoạch đầu tiên (10%)

- Các yếu tố cấu thành năng suất:

+ Số quả/ cây

+ Số cây/ m2

+ Năng suất lý thuyết

+ Năng suất thực thu

+ Trọng lượng TB quả (g).

- Hiệu quả và so sánh giữa các phương thức bón phân.

V. Kết quả khảo nghiệm

1. Thời gian qua các kỳ sinh trưởng

- Ngày gieo: 22/4

- Ngày mọc: 26/4

- Mật độ trồng: 500 cây/ sào

- Ngày ra hoa đực: 7/5

- Ngày ra hoa cái: 12/5

- Ngày đậu quả: 17/5

- Ngày thu hoạch đầu: 28/5

- Tổng thời gian sinh trưởng ( 22/4- 8/7): 76 ngày.

2. Chỉ tiêu sinh trưởng và nhận xét chỉ tiêu cảm quan

 

Chỉ tiêu

Thực nghiệm

Đối chứng

Chiều dài thân chính (cm)

242,4

248,7

Tổng số nhánh

18,3

19,6

Kích thước thân chính (vị trí lá thật thứ 7- 8) (cm)

0,7

0,78

Kích thước lá (cm)

23,8 x 26,9

24,7 x 27,3

 

Chỉ tiêu theo dõi

Thực nghiệm

Đối chứng

 Màu sắc lá

xanh nhạt

Xanh đậm

Thịt quả

trắng

Trắng

Độ đặc thịt quả

đặc

đặc

 

 

Quan sát cảm quan màu sắc lá cây dưa chuột ở công thức đối chứng xanh đậm hơn, lá mềm hơn có biểu hiện thừa đạm. Phần thịt quả và độ đặc quả không sai khác rõ rệt. Như vậy, bón phân Ước mơ nhà nông giúp cây dưa sinh trưởng cân đối hơn, nhãn quan sản phẩm vẫn bảo đảm tốt. Qua bảng trên, chúng tôi còn nhận thấy chiều cao cây, kích thước thân, kích thước lá, tổng số nhánh ở công thức đối chứng (bón theo quy trình của nông dân) đều cao hơn so với thực nghiệm. Chứng tỏ bón phân theo tập quán biểu hiện của hiện tượng  thừa dinh dưỡng.

4. Dịch hại

Các biện pháp phòng trừ dịch hại được tiến hành như nhau nên sự sai khác về sâu bệnh không rõ ràng giữa các công thức.

5. Chỉ tiêu năng suất

 

Chỉ tiêu

Thực nghiệm

đối chứng

Đường kính quả (cm)

17,6

17,7

Chiều dài quả (cm)

5,4

5,5

Trọng lượng TB quả (g)

120,48

120,72

Tổng số quả/ cây

15,32

16,01

Tổng số quả/ sào

7660

8005

Năng suất lý thuyết (kg)

876,0

966,4

Năng suất thực thu (kg)

841

850

Tỷ lệ NSTT/NSLT(%)

96,00

87,99

 

Các chỉ tiêu về năng suất nhìn chung ở 2 công thức sai khác không rõ ràng. Năng suất thực thu ở công thức thực nghiệm tuy ít hơn bên đối chứng nhưng theo đánh giá của chúng tôi, chênh lệch đó là không rõ ràng. Tuy nhiên, do công thức thực nghiệm dưa giữ bộ lá xanh bền hơn, dây không bị rạc sớm so với đối chứng, nên khối lượng quả lớn hơn, quả đặc hơn, vì vậy, tỷ lệ năng suất thực thu so với năng suất lý thuyết cao hơn (đạt 96%) trong khi đối chứng tỷ lệ trên chỉ đạt 87,99%.

6. Chỉ tiêu cảm quan về chất lượng

 

Chỉ tiêu

Thực nghiệm

Đối chứng

Độ dày vỏ quả (cm)

1,47

1,46

Độ ngọt

Tương đương nhau

Tương đương nhau

 

Mặc dù chỉ tiêu này phụ thuộc vào vị giác của cá nhân người đánh giá, song để phân biệt một cách rõ ràng thì chất lượng quả ở 2 công thức là bảo đảm, không thua kém nhau. Người tiêu dùng không có phản ánh gì về sản phẩm. Chứng tỏ chất lượng sản phẩm đã được người tiêu dùng chấp nhận.

7. Hiệu quả kinh tế

(tính trên sào bắc bộ)

STT

Chi phí

Bón phân ước mơ

nhà nông

Không bón phân ước mơ nhà nông

Số lượng

Thành tiền (đ)

Số lượng

Thành tiền (đ)

1

Phân ước mơ nhà nông (ml)

2.500

125.000

0

0

2

Giống (g)

30

111.000

30

111.000

3

Công                             

6,5

650.000

6,5

650.000

4

Làm đất

1,5

150.000

1,5

150.000

5

Phân bón

 

 

 

 

 

 

 

Phân chuồng (kg/ sào)

0

0

300.0

300.000

Đạm (kg/sào)

6

63.000

12

126.000

Kaly (kg/sào)

4

52.000

8

104.000

Lân supe

30

126.000

30

126.000

6

Thuốc BVTV (lần)

5

180.000

5

180.000

7

Nước tưới

 

80.000

 

80.000

8

Dàn dóc

 

350.000

 

350.000

9

Tổng chi

 

1.887.000

 

2.177.000

10

Tổng thu

 

3.784.500

 

3.825.000

11

Lãi

 

1.897.500

 

1.648.000

12

Chênh chi

                                                              +290.000

 

Nhận xét chung:

Qua theo dõi mô hình chúng tôi nhận thấy:

- Các chỉ tiêu sinh trưởng cơ bản đều đạt, so với đối chứng thì màu lá thời kỳ sinh trưởng ban đầu không xanh đậm, kích thước lá không lớn bằng, nhưng vào giai đoạn cuối, dưa giữ được bộ lá xanh bền, dây không bị rạc sớm, nên tỷ lệ thu hoạch thực thu/ lý thuyết của công thức thực nghiệm cao hơn đối chứng.

- Các chỉ tiêu về năng suất: đều đạt, sai khác so với đối chứng không đáng kể (kích thước quả, chiều dài quả, độ đặc thịt quả, độ ngọt…).

- Khi bón phân ước mơ nhà nông, năng suất thực thu kém so với đối chứng một chút, song hiệu quả kinh tế lại cao hơn hẳn so với tập quán của nông dân địa phương vì đã tiết kiệm được một phần chi phí phân bón (290.000 đ/sào, tương đương với 8.062.000 đ/ ha). Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân, giúp giảm chi phí phân bón, đồng thời góp phần tạo ra nông sản an toàn.

VI. Đề nghị

- Đề nghị Công ty ETC tiếp tục tiến hành làm mô hình trên cây dưa chuột trong điều kiện thời vụ khác tại địa bàn xã An Hòa, Huyện An Dương.

- Có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho nông dân tham gia mô hình trong trường hợp giá cả thị trường bấp bệnh để mô hình được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

- Mở rộng diện tích sử dụng phân bón Agrodream trên nhiều loại chân đất để nông dân yên tâm sử dụng sản phẩm vào sản xuất rau, dưa chuột.

 

                                                                      TRẠM BVTV AN DƯƠNG

                                                                      TRẠM TRƯỞNG

                                                                     Đã ký

                                                                     Đồng Thị Đằng

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT MƯỚP ĐẮNG MĐ1 AN TOÀN (29/ 01/ 2015)
Kết quả thực hiện dự án: "Ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất lúa năm 2012" tại Hà Nam (10/ 01/ 2013)
Thử nghiệm trên cây si kí đá tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng (05/ 01/ 2012)
Các tin khác
Mô hình thực nghiệm trên cà chua tại Kiến Thụy, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Mô hình thực nghiệm trên dưa hấu tại Tiên lãng, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Mô hình thực nghiệm trên lúa Bắc thơm 07 tại Tiên lãng, Hải Phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Báo cáo tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm (KC.07.DA17/06-10) (02/ 06/ 2011)
Khảo nghiệm trên các loại hoa chậu năm 2010 (07/ 12/ 2010)
Xem tiếp >>
Đầu trang