Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 647422
Số người trực tuyến : 27
 
 

AGGRAND CROPS GUIDE

The AGGRAND Crop Guide provides  general guidelines for
the application of AGGRAND fertilizers on a variety of crops.
Each growing scenario is unique and there is no way to
account for different soil types, regional weather patterns, crop
varieties or other factors specifi  c to individual situations, so a
one-size-fi  ts-all recommendation does not ensure maximum
results. To obtain the most comprehensive understanding of
the nutrient levels and crop requirements of a particular soil,
AGGRAND recommends conducting a soil analysis before
determining a fertilization program. Soil Analysis Kits (G1374)
are available from AGGRAND at a nominal cost. Samples are
analyzed at an independent laboratory and the results are
shared with the AGGRAND Technical Department. AGGRAND
staff will analyze the results and contact the customer to
provide custom fertilization program recommendations.

 

Chi tiết download tại đây

  Gửi cho bạn   Bản in

Các tin khác
AGGRAND THE GARDENING GUIDE (10/ 07/ 2013)
Maxicrop’s guide to Mulching (16/ 07/ 2013)
Golf Courses Turf grasses Fertilization (17/ 07/ 2013)
Đầu trang