Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 716353
Số người trực tuyến : 10
 
 

35- Bón phân cho cây ngô

Hướng tới mục tiêu
● Sản xuất thân thiện với môi trường do việc sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông thay thế phân chuồng và phân vô cơ trong canh tác.
● Lấy chất lượng sản phẩm làm đầu để cung cấp sản phẩm đạt yêu cầu cho thực phẩm an toàn và thức ăn chăn nuôi.
● Góp phần phát triển ngô nhiều vụ trong năm , góp phần phát triển cây lương thực bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu.
● Duy trì năng suất ngô thương phẩm, khả năng sinh sản và độ bền vững đất.

BÓN PHÂN CHO CÂY NGÔ

(tính cho 1 ha canh tác)

Ngô có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng cho thu hoạch cao trên đất thịt nhẹ, có độ màu mỡ cao, đất dễ thoát nước, vì cây ngô không chịu được úng.

Nguyên tắc bón phân : bãn ph©n c©n ®èi, phù hợp với giống, chất đất, mùa vụ.

Lượng phân bón đơn vị : kg/ha)

Loại giống

Loại phân

Đất phù sa, đất đỏ

Đất nhẹ

 

 

Chín sớm

Ước mơ nhà nông dạng rắn

200-400

300-500

Ước mơ nhà nông lỏng

3-4

3-4

Ure

140-150

140-150

Supe lân

170-180

170-180

Kali

70-80

120-140

 

 

Trung bình, muộn

Ước mơ nhà nông dạng rắn

300-400

400-500

Ước mơ nhà nông lỏng

3-4

3-4

Ure

170-180

170-180

Supe lân

180-200

250-300

Kali

80-90

100-120

Cách bón  :

Bon lót  khi làm đất  : dùng 2/3 phân bón Ước mơ nhà nông dạng rắn, vôi bột, phân lân rải đều lên mặt đất, bừa vùi phân.

·  Bón thúc ; chia làm 3 lần

·  Bãn thóc : chia 3 thêi kú :

-  Lần 1 - Giai đoạn cây 3-5 lá : bón 1/4 lượng đạm và ½ lượng phân kali. Cách bón : rạch rãng cách gốc 5-6 cm, rắc phân và vun đá chân.

- Phun phân bón Ước mơ nhà nông 7-10 ngày/lần, tỷ lệ 100ml phân bón/10 lít nước.

- Lần 2 khi cây ngô ở giai đoạn có 7-9 lá : đây là giai đoạn cây ngô sinh trưởng mnhj nên cần nhiều dinh dưỡng. Bón 1/3 lượng phân Ước mơ nhà nông dạng rắn (hoặc tưới phân Ước mơ nhà nông, tỷ lệ 200ml/10 lít nước) kết hợp 1/2 N vµ 1/2 kali, r¾c ph©n c¸ch gèc 10-12 cm, vun gèc ng« t¹o thµnh luèng.

- Lần 3 - tr­íc trç cê 10-15 ngµy, dïng nèt 1/4 ®¹m cßn l¹i.

Tuy nhiªn, tùy tình hình sinh trưởng, giống và điều kiện đất đai cã thÓ thay ®æi số lần bón tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. NÕu trång trªn ®Êt nhÑ, ®Êt xÊu, ®Êt c¸t th× cÇn bãn hoặc phun phân bón lá nhiều lần. Trong c¸c lÇn bãn thóc th× lÇn bãn khi ng« 7-9 l¸ vµ bãn tr­íc trç cê 10-15 ngµy lµ hai lÇn bãn cã hiÖu qu¶ nhÊt.

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
37- Hướng dẫn sử dụng hiệu quả phân bón AgroDream. (30/ 05/ 2014)
36- Vai trò phân bón hữu cơ trong canh tác nông nghiệp (30/ 05/ 2014)
Các tin khác
34- Bón phân cho cây hồ tiêu (04/ 10/ 2013)
33- Bón phân cho cà phê (13/ 09/ 2013)
32- Cách dùng chất phủ sinh học ƯỚc mơ nhà nông (15/ 08/ 2013)
31-Bón phân cho cây sầu riêng (23/ 11/ 2012)
30- Bón phân cho cây xoài (31/ 10/ 2012)
Xem tiếp >>
Đầu trang