Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 710859
Số người trực tuyến : 11
 
 

VAI TRÒ CỦA AXÍT AMIN TỚI CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

VAI TRÒ CỦA A XÍT AMIN TỚI CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

TS. Đặng Xuân Toàn

Công ty CP Kỹ thuật Môi trường ETC.

I.                   Giới thiệu chung

Sản xuất nông nghiệp là một ngành sản xuất có yêu cầu ngày càng cao về  sản phẩm để tăng thêm thu nhập. Người nông dân nào cũng ước mơ có thu nhập cao, nhưng với việc sử dụng nhiều phân bón, thuốc BVTV như hiện nay không dễ đạt được. Với các kiến thức mới hiện nay về khoa học cây trồng cho phép chúng ta chủ động hơn trong việc tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Chúng ta đều biết cây trồng sống và phát triển được là do lấy các chất dinh dưỡng từ đất, mặt trời, mưa và không khí.Thành phần quan trọng nhất của cây là protein mà protein lại là do các a xít amin tạo ra và do đó việc cung cấp a xít amin trở thành thiết yếu nhất cho sự sống và phát triển của cây, tức là để đạt được mục tiêu tăng sản lượng và chất lượng nông sản.

Theo phương pháp truyền thống, cây trồng được bón ni tơ qua đất như phân đạm urê, phân DAP, NPK để phát triển. Ni tơ này ( theo cách thức chăm sóc cây trồng qua đất ) phần lớn ở trong đất dưới dạng nỉtrát và amonia. Các chất này một phần được rễ cây chuyển thành a xít amin, phần còn lại được cây chuyển lên lá để lá cây chuyển tiếp chúng thành a xít a min. Như vậy phân đạm là nguồn cung cấp gián tiếp a xít amin cho cây.

Nếu phun phân bón có sẵn axít amin, a xít amin sẽ đi vào cây qua khí khổng của lá. Để có thể cung cấp nhiều hơn nứa a xít amin cho cây còn có cách tưới a xít vào rễ cây và cây sẽ tiếp nhận để sử dụng

Có hơn 20 loại a xít amin được cây tạo ra, các a xít này sau đó được cây chuyển đến những nơi cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tổng hợp protein cho cây như lá, cành, hoa, củ, quă, hạt… và rất nhiều chất khác của cây..

Hiện nay, để có thể cung cấp nhanh và nhiều a xít amin cho cây, phun phân bón có chứa a xít amin qua lá không những là hiệu quả nhất mà còn có khả năng kiểm soát sự phát triển của để có lợi nhuận tối đa.

            Dưới đây ta sẽ xem xét các vai trò chính của các a xít amin thiết yếu với cây trồng.

II.               Vai trò của axít amin

1. Alaline

Alaline làm tăng quá trình tổng hợp chất diệp lục, điều hoà quá trình đóng mở khí khổng và tăng sức chịu đựng với hạn hán.

Alaline đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra đường, chuyển hoá của hoóc môn sinh trưởng và trong cơ chế làm tăng khả năng chống chịu vi rút của cây.

Alaline còn là a xít amin tham gia tạo ra hương thơm và thúc đẩy quá trình ra hoa, tăng chất lượng quả.

2. Arginine

Arginine làm tăng quá trình phát triển rễ và tăng khả năng chịu hạn, chịu mặn. Thúc đẩy quá trình tạo ra hoa và tạo quả. Là chất dẫn suất tạo ra polyamin và đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn nhân rộng tế bào.

Arginine duy trì mức tối ưu của ni tơ và năng lượng trong tế bào nhất là khi nó chia tách và phát triển.

3. Asparagine

Asparagine làm tăng khả năng chống chịu với sự biến đổi của thời tiết, sâu bệnh, tăng khả năng khử độc do bón quá nhiều phân đạm.

Khi bị phân giải, Asparagine giải phóng ni tơ để cây trồng tổng hợp a xít amin khác và protein cho cây.

Asparagine thúc đẩy quá trình ra hoa.

4. Cysteine

Cystein là thành phần lưu huỳnh trong protein và là thành phần quan trọng để cây phát triển.

Cystein còn là a xít amin trung gian để cây trồng tổng hợp methionine để tạo một số thành phần tạo ra chất lượng sản phẩm ví dụ như hương thơm.

5. Glutamic acid

Glutamic Acid làm tăng quá trình tạo ra chất diệp lục và hoạt hoá cơ chế tự bảo vệ chống lại sâu bệnh, tăng khả năng chịu hạn, là dạng năng lượng cho quá trình phân giải trong cây trồng.

Glutamic Acid là chất chelate rất hiệu quả, cần thiết cho quá trình nảy mầm và tăng chiều dài mầm.

Glutamic Acid thúc đẩy quá trình mở khí khổng, là chất tạo ra lá xanh và tổng hợp chất diệp lục.

Glutamic Acid còn là tiền chất để tổng hợp proline và arginine.

6. Glycine

Glycine là chất tạo ra lá xanh và tổng hợp chất diệp lục, tăng chất diệp lục trong lá dẫn đến tăng quang hợp, là a xít amin thúc đẩy quá trình ra hoa.

Glycine là chất chelate rất hiệu quả, làm tăng khả năng chịu hạn.

Glycine tham gia quá trình tổng hợp Gibbereline, là một hoóc môn sinh trưởng quan trọng.

Trong quá trình tổng hợp protein, Glycine đóng vai trò như chất dẫn suất.

7. Histidine

Histidine điều chỉnh quá trình đóng mở khí khổng, cung cấp thành phần các bon để tổng hợp hoóc môn sinh trưởng.

Histidine hỗ trợ qúa trình chìn của quả.

Histidine được thấy là chất chelate hoá trong cây và là chất vận chuyển các ion kim loại.

8. Leucine

Leucine làm tăng khả chịu mặn, tăng khả năng phát triển của phấn hoa và quá trình nảy mầm.

Leucine còn là a xít amin tham gia tạo ra hương thơm và tăng chất lượng quả

Leucine còn có khă năng kích hoạt khả năng tự về trước sự tấn công của sâu bệnh.

9. Lysine

Lysine làm tăng khả năng tổng hợp diệp lục và tăng khả năng chịu hạn.

Lysine tăng thụ phấn, tạo thành quả và tăng chiều dài mầm.

Lysine có thể được như là chất điều hoà sinh trưởng và tác động qua lại với môi trường.

Lysine có khả năng chelae hoá vi lượng kim loại.

10. Methionine

Methionine tăng thụ phấn để nảy mầm tốt và tăng chiều dài mầm

Methionine còn là a xít amin là chất tham gia tạo ra hương thơm, là chất dẫn xuất tạo ra ethylene, là chất làm quả chín.

Methionine làm tăng sự phát triển của rễ và sự chuyển động của khí khổng.

11. Phenylalanine

Phenylalanine có khả năng làm tăng đáng kể thân, lá và hoa như cây cao hơn, nhiều cành hơn, lá dài hơn, ra hoa nhiều hơn, là chất hàng đầu tạo ra hương thơm của hoa, quả.

Phenylalanine là chất dẫn suất để tạo thành lignin, là chất hình thành nên gỗ của thân cây và cành.

Phenylalanine là chất dẫn suất để tổng hợp ra salycilic acid (SA), là chất đóng nhiều vai trò trong quá trình sinh trưởng của cây, đặc biệt là làm tăng khả năng chống chịu biến đổi của thời tiết và sâu bệnh.

Phenylalanine còn đóng vai trò phát triển mầu cho hoa và quả.

12. Proline

Proline là chất hàng đầu làm tăng khả năng chịu hạn, mặn, nhiệt độ cao, sương giá, ngập nước và sâu bệnh.

Proline ở nồng độ cao còn bảo vệ được các màng tế bào, khắc phục sự mất cân bằng ion trong cây.

Proline làm quá trình nảy mầm tốt hơn và tăng chiều dài mầm

Proline còn là chất điều hoà nước trong cây, vai trò đáng kể trong ngăn ngừa rụng lá, là chất tham gia tạo ra thành tế bào.

13. Serine

Serine là chất điều hoà nước trong cây, đóng vai trò rất quan trong tổng hợp diệp lục,

Serine đóng thúc đẩy các quá trình chuyển hoá trong cây dẫn tới tăng phát triển và khả nặng chống chịu biến đổi của thời tiết và sâu bệnh.

Serine làm tăng quá trình thụ phấn, phát triển rễ.

Trong quá trình tổng hợp protein, Serine đóng vai trò như chất dẫn suất.

14. Tryptophan

Tryptophan có khả năng làm tăng đáng kể thân, lá và hoa như cây cao hơn, nhiều cành hơn, lá dài hơn, ra hoa nhiều hơn.

Tryptophan là chất dẫn suất để tổng hợp 1 số chất tăng trưởng, chất bảo vệ cho cây trồng.

Tryptophan là chất làm tăng quá trình tổng hợp chất thơm, chất hấp dẫn côn trùng để tăng thụ phấn, tạo hương thơm cho quả.

15. Tyrosine

Tyrosine là chất dẫn suất để tổng hợp một số chất baor vệ và làm tăng khả năng chịu biến đổi của thời tiết nhất là hạn.

Tyrosine làm tăng khả năng thụ phấn của hoa, tạo hương thơm cho rau và quả.

Tyrosine còn đóng vai trò phát triển mầu cho hoa và quả.

16.  Valine

Valine làm tăng quá trình nảy mầm của hạt và tăng khả năng chiụ biến đổi của thời tiết và sâu bệnh.

Valine còn là a xít amin tham gia tạo ra hương thơm và tăng chất lượng quả.

III.            Các nguồn cung cấp a xít amin cho cây

Để phát triển tốt rễ, thân, cành, lá, hoa, quả, hạt, củ và tăng khả năng chống chịu thời tiết bất thuận, cây trồng cần nhiều loại và lượng nhiều a xít amin. Có thể tạm chia nguồn cung cấp a xít amin thành hai nguồn: thứ nhất là từ bên ngoài vào bao gồm tất cả chất làm tiền đề để sản xuất ra a xít amin hoặc là chính các a xít amin và thứ hai là do cây trồng tổng hợp ra có sự tham gia của rất nhiều thành phần trong đó có các a xít amin có sẵn trong cây. Đối với nguồn thứ nhất, các cách thức chính cung cấp a xít amin cho cây trồng là:

1.      Bón các loại phân có chứa đạm ni tơ vào gốc hoặc phun dung dịch loãng đạm u rê vào lá. Khi bón vào đất, cây sẽ hút chất đạm này để rễ dùng một phần để chuyển hoá thành a xít amin, một phần lớn khác được cây trồng đưa lên lá để được chuyển hoá tiếp thành a xít amin. Khi phun dung dịch đạm qua lá thì cây trồng sẽ hấp thụ  rồi chuyển chúng thành a xít amin. Các a xít amin tù lá sẽ được cây trồng chuyển đi những nơi tiêu thụ. Đây là quá trình sử dụng phân đạm hiện nay.

2.      Trong đất, tại vùng rễ có 1 số vi sinh vật có khả năng chuyển ni tơ trong không khí thành nỉtrat (còn được gọi là vi sinh vật cố định đạm) để từ đó cây sử dụng như ta bón phân đạm.

3.      Cây lấy a xít amin từ đất do chất hữu cơ, sinh vật trong đất bị phân huỷ thành a xít amin.Đây chính là nguồn có được do bón phân chuồng và cải tạo đất bằng vi sinh vật.

4.      Cung cấp trực tiếp phân bón có a xít amin vào lá, Cây khi đó sẽ gần như chỉ phải vận chuyển các a xít amin này đến nơi sử dụng.

5.      Tưới dung dịch phân bón có a xít amin vào vùng rễ của cây, khi đó cây sẽ hấp thụ qua rễ và vận chuyển các a xít amin này lên lá.

6.      Tưới dung dịch phân bón có a xít amin vào vùng đất quanh rễ để vi sinh vật phát triển (trong đó có vi sinh vật cố định đạm), sau thời gian sống khoảng 3 ngày sẽ chết, bị phân huỷ để tạo ra a xít amin để cây trồng lấy đi. 

Như vậy chúng ta thấy có ít nhất 6 cách thức để cung cấp a xít amin cho cây trồng. Tuỳ theo mục tiêu tạo ra sản phẩm, tạo sản lượng, chất lượng cho sản phẩm…. mà sử dụng số lượng cũng như mức độ của từng cách nói trên.

IV.             Sử dụng phân bón Ước mơ Nhà nông là nguồn cung cấp a xít amin. 

Phân bón Ước mơ Nhà nông được sản xuất từ các nguyên liệu chính là rong biển, cá biển, da cá hoặc da động vật. Các protein trong cá biển được phân huỷ thành hơn 20 loại a xít amin và với lượng nhiều vì cá nói chung có nhiều protein, trong rong biển, số lượng các a xít amin còn nhiều hơn, đặc biệt là các a xít amin đóng vai trò là các hoóc môn sinh trưởng như Auxin, Cytokinin, Gibberellin, da có chứa nhiều các a xít amin làm tăng khả năng chống chịu thời tiết bất thuận

Phương pháp sản xuất phân bón Ước mơ Nhà nông của công ty ETC là thuỷ phân bằng enzyme, tức là phân huỷ các chất có trong rong biển, cá biển, da ở nhiệt độ dưới 100 độ, ở nhiệt độ thấp gần như toàn bộ các a xít amin có trong nguyên liệu rắn trở thành dạng lỏng. Phương pháp này là phương pháp thuỷ phân protein tiên tiến nhất hiện nay.

Để có thể sử dụng hiệu quả phân bón Ước mơ Nhà nông thay cho một phần hoặc toàn bộ phân bón khác , công ty ETC    đề xuất 5 cách sử dụng sau:

1.      Phun qua lá: cung cấp dinh dưỡng qua lá. Hoà 1 lít phân bón với 100 lít nước. Phun vào chiều tối hiệu quả cao hơn phun vào buổi sáng ít nhất 1,5 lần.

2.      Tưới vào đất quanh gốc: cung cấp thức ăn cho vi sinh vật trong đất. Hoà theo tỉ lệ phân bón/ nước:1:10 – 1:20.

3.      Hoà vào nước tưới: cung cấp dinh dưỡng cho cây. Hoà theo tỉ lệ phân bón/ nước:1:50 – 1:60 và tưới.

4.      Tạo phân bón rắn: 2 lít phân bón, 6 kg xỉ than, 2 kg cám gạo, trộn đều ủ 8 - 12 tiếng, thay cho  250 kg phân chuồng. cung cấp thức ăn cho vi sinh vật trong đất.

5.      Tạo chất phủ sinh học: giữ độ ẩm cho đất,giữ chất dinh dưỡng, chỗ ở cho vi sinh vật, được chế biến từ Ước mơ nhà nông “M”  kết hợp với các các chất hữu cơ/ bao gồm xỉ than, mùn cưa, vụn xơ dừa,vỏ, lá cây…

V.                Kết luận

Cung cấp phân đạm ni tơ cho cây đóng vai trò vô cùng quan trọng để cây phát triển. Cây không thể dùng trực tiếp phân đạm mà phân đạm cần phải được cây chế biến thành các a xít amin.Để cây trồng thoả mãn được yêu cầu cao về phân đạm, nhất là khi sử dụng phân bón Ước mơ Nhà nông cần phải sử dụng đồng thời nhiều cách từ phun trực tiếp, làm tăng quá trình quang hợp, bón trực tiếp qua đất và phát triển sinh vật trong đất

Phân tích 6 cách thức cung cấp chất đạm cho cây có thể thấy rằng chúng ta không chỉ cần chú ý bón phân đạm vô cơ mà còn có thể sử dụng các cách thức khác để có thể thay 30,40, thậm chí 100% phân đạm vô cơ.

Có thể sử dụng hiệu quả việc thay một phần (30 -40%)  hoặc toàn phần (100% ) phân đạm bằng phân bón Ước mơ Nhà nông.

Trong phân bón Ước mơ Nhà nông không chỉ có các a xít amin mà còn có cả phốt pho, ka li cùng nhiều chất khác rất cân đối cho cây trồng do vậy còn có thể thay cho các phân bón phốt phát và ka li.

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
Đồng hành cùng với ngành sản xuất dược liệu sạch (02/ 03/ 2017)
Vai trò của Phytohormones tới canh tác nông nghiệp (29/ 01/ 2015)
Vai trò của vi lượng với cây trông. (29/ 11/ 2014)
Các tin khác
Tăng cường khả năng miễn dịch của cây trồng (18/ 11/ 2013)
Sự giống và khác nhau của thế giới thực vật/cây trồng (27/ 06/ 2013)
Mạng lưới tín hiệu trong cây (19/ 11/ 2012)
Thông tin Khuyến nông tỉnh Hà Nam (16/ 08/ 2012)
Kiểm soát sự phát triển của cây trồng bằng dinh dưỡng (27/ 07/ 2012)
Xem tiếp >>
Đầu trang