Trang chủ

Giới thiệu

Ý kiến khách hàng

Sản phẩm

Liên hệ

Thông tin hoạt động
Giấy phép Pháp lý
Dinh dưỡng
Gardening guides
Hỏi và đáp
Tìm kiếm
Văn bản
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Giấy phép được phép lưu hành toàn quốc của Bộ Nông nghiệp
Công văn của Cục Trồng trọt, Bộ NN và PTNT ngày gửi các Sở NN & PTNT..
Mô hình tham quan
Khu vực sản xuất lúa sử dụng Ước mơ nhà nông dạng rắn tại xã Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam ĐỊnh
Mô hình Lúa tại Viện Cây lương thực - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
Mô hình Cà chua
Mô hình Hòa lạc
Số lượt truy cập : 726122
Số người trực tuyến : 8
 
 

Kết quả mô hình sử dụng phân bón lá ước mơ nhà nông chăm sóc lúa TL6 và Nếp cái hoa vàng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (ETC) – HÀ NỘI

HTX NÔNG NGHIỆP HÀNH THIỆN

***

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------**--------

 

Xuân Hồng, ngày   ..... tháng .... năm 2009

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT

Kết quả mô hình sử dụng phân bón lá ước mơ nhà nông chăm sóc lúa TL6 và Nếp cái hoa vàng

Giữa Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường và HTXNN Hành Thiện

Vụ mùa năm 2009

 

1.     ĐẶT VẤN ĐỀ:

HTXNN Hành Thiện xã Xuân Hồng nằm trong vùng trọng điểm lúa, màu của huyện Xuân Trường. Là một trong những địa phương thuộc đồng bằng sông Hồng luôn dẫn đầu về năng suất, sản lượng của tỉnh Nam Định.

Do đặc điểm nằm bên cạnh sông Hông và sông Ninh Cơ nên Hành Thiện có diện tích bãi trồng màu rộng, ruộng cấy lúa ít.

Con người Hành Thiện có truyền thống yêu nước, yêu lao động và hiếu học. Bà con xã viên cần cù, chịu khó, ham tìm hiểu các phương thức trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, nhằm tăng suất và giá trị nông sản trên một diện tích canh tác.

Nhiều năm nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã Xuân Hồng, ban Quản trị HTXNN và bà con xã viên quyết tâm và mong mỏi có được cơ cấu cây trồng phù hợp với đồng đất địa phương, đẩy mạnh xen canh, gối vụ, tăng năng suất,  giảm chi phí đầu tư trên từng diện tích trồng trọt.

Việc đưa phân bón Ước mơ nhà nông vào sử dụng cho lúa là việc làm cần thiết và kịp thời.

Vụ mùa năm 2009, dưới sự chỉ đạo của thống nhất của UBND xã Xuân Hồng, Ban Quản trị HTXNN, các hộ xã viên đã cùng phối hợp với Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường ETC Hà Nội thực hiện mô hình: Sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông chăm sóc cho lúa TL6 và Nếp cái hoa vàng của Công ty CPKYMT (ETC) Hà Nội đầu tư phân bón + Giống + Kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện.

 

2.     MỤC TIÊU MÔ HÌNH :

-     Đánh giá kết quả sử dụng phân bón Ước mơ nhà nông cho cây trồng, đặc biệt là lúa. Nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, tăng giá trị nông sản.

-     Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng đến môi trường.

-     Chon ra bọ giống có tiềm năng, năng suất giá trị kinh tế cao trên một diện tích canh tác.

 

3.     NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

a)    Tổ chức thực hiện:

·        Bên A: Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường ETC

-         Đầu tư ứng trước phân bón Ước mơ nhà nông và giống.

-         Tập huấn kỹ thuật gieo cấy và cử cán bộ trực tiếp theo dõi quản lý

-         Thu mua toàn bộ sản phẩm theo hợp đồng.

·        Bên B: Ban Quản trị HTXNN Hành Thiện

-         Quy vùng, nhận giống và tổ chức cho các hộ xã viên thực hiện (TL6 là 2,3 mẫu; Nếp cái hoa vàng: 2 mẫu)

-         Đôn đốc các hộ xã viên tham gia mô hình thực hiện theo quy trình kỹ thuật

 

b)    Thời vụ gieo cấy:

·        Nếp cái hoa vàng:

- Ngày gieo mạ được:

16/6/2009

- Ngày cấy:

20/7/2009

Hiện tại lúa đang chuẩn bị đứng cái làm đòng tiếp tục theo dõi chỉ đạo đến khi thu hoạch.

·        Lúa tẻ thơm TL6:

- Ngày gieo mạ trên sân:

2/7/2009

- Ngày cấy:

12- 15/7/2009

- Ngày lúa trỗ:

05 -08/9/2009

- Ngày dự kiến thu hoạch:

08-10/10/2009

 

·        Phân bón trên 01 sào:

-         Bón lót:

NPK Lâm Thao:

(5.10.3.8) 25 kg

Đạm Urê:

03 kg

 

-         Bón thúc 1 lần sau cấy 10-12 ngày

Đạm Urê:

03 kg

Kali:

03 kg

 

·        Phun phân Ước mơ nhà nông:

-         Đợt 1: Phun trược tiếp vào mộng mạ trước khi gieo 3-5 giờ

-         Đợt 2: Sau cấy 20 ngày (05 -07/08/2009)

-         Đợt 3: Sau cấy 40-42 ngày (28 – 30/08/2009)

-         Đợt 4: Sau khi trỗ đòng 5 ngày (10 -11/09/2009)

 

c)     Dự kiến hiệu quả kinh tế và so sánh giữa lúa có dùng phân Ước mơ nhà nông và lúa không dùng phân Ước mơ nhà nông do HTX đang cấy.

 

TT

Danh mục

Dùng phân Ước mơ nhà nông/ lúa TL6

Không dùng phân Ước mơ nhà nông/ các giống

1

Phân ước mơ nhà nông

600 ml

30.000

 

 

2

Công phun

 

20.000

 

 

3

Giống

1,5 kg

12.000

1,2 kg

18.000

4

Cày bừa máy

 

57.000

 

57.000

5

Đạm Urê

6 kg

42.000

9 kg

63.000

6

Lâm LPK

25 kg

90.000

25 kg

90.000

7

Kali

3 kg

36.000

3 kg

36.000

8

Thuốc BVTV

2 đợt

60.000

3 đợt

90.000

9

Máy tuốt

 

30.000

 

30.000

10

Dịch vụ HTX

 

30.000

 

30.000

11

Công cấy + gặt

 

200.000

 

200.000

I

Tổng chi phí

 

607.000

 

614.000

II

Dự kiến thu

150 kg

1.200.000

150 kg

1.050.000

III

Dư phần công và chi phí khác

593.000

 

 

436.000

 

4.     KẾT LUẬN

-         Khi sử dụng phân bón lá Ước mơ nhà nông của Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường ETC trên lúa sẽ mang lại hiệu quả:

1 – Rút ngắn thời gian sinh trưởng của lúa từ 3-5 ngày

2- Lúa đẻ gọn, bản lá lúa dầy, cứng chống được một số loại sâu bệnh

3- Thay đổi tập quán thâm canh của địa phương

4- Về kinh tế: Giảm được vật tư phân bón và sử dụng thuộc BVTV, đem lại hiệu quả sản xuất trên 1 sào là 157.000 đồng =4.360.000đồng/ha.

* Đề nghị: Công ty Cổ phàn kỹ thuật môi trường tiếp tục phối kết hợp để nhân ra diện rộng vào vụ xuân năm 2009 trên diện tích đất 2 lúa của HTX và đặc biệt là diện tích đất màu trên cây ngô, lạc, đậu tương trong năm 2009.

 

 

T.M HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

        Chủ nhiệm: Đặng Xuân Hồng

đã ký

 

 

  Gửi cho bạn   Bản in
Tin mới hơn
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUẤT MƯỚP ĐẮNG MĐ1 AN TOÀN (29/ 01/ 2015)
Kết quả thực hiện dự án: "Ứng dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất lúa năm 2012" tại Hà Nam (10/ 01/ 2013)
Thử nghiệm trên cây si kí đá tại xã Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng (05/ 01/ 2012)
Mô hình thực nghiệm trên dưa chuột tại An Dương, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)
Mô hình thực nghiệm trên cà chua tại Kiến Thụy, Hải phòng (đông xuân 2011) (21/ 07/ 2011)

Đầu trang